ಜನರು ಮೂಕರಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಿವುಡಾದರೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವಿಫಲ: ನ್ಯಾ. ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್

ಜನರು ಮೂಕರಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಿವುಡಾದರೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವಿಫಲ: ನ್ಯಾ. ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್

March 13, 2017, 8:59 p.m.
Views:
Comments: 0

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ‘ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ’ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೊಡಮಾಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಗರೀಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಭಿಕರನ್ನುದ್ದೇಶಿ ನಾಗರೀಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

COMMENTS

Currently displaying comments and replies