ಸುವರ್ಣನ್ಯೂಸ್'ನಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಸಂದರ್ಶನ: ಭಾಗ 3

ಸುವರ್ಣನ್ಯೂಸ್'ನಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಸಂದರ್ಶನ: ಭಾಗ 3

March 13, 2017, 3:55 p.m.
Views:
Comments: 0

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರದ್ದು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತ ಹೆಸರು. ಇವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಜನಮನ್ನಣೆ ಇದೆ. ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸುವರ್ಣನ್ಯೂಸ್'ನ ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾತು ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದ ಪೂರ್ಣಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ....

COMMENTS

Currently displaying comments and replies